Contoh Lagu Daerah Jawa
blogspot

Contoh Lagu Daerah Jawa, Tembang Dolanan Jawa

Hallo sobat otobiez, tahukah sobat apa saja Contoh Lagu Daerah Jawa? Tembang Jawa senantiasa membagikan arti serta memiliki budi pekerti dalam seluruh perihal tercantum sebagian tembang dolanan jawa yang memanglah di mengadakan kepada masayarakat ataupun anak anak jaman dahulu buat meyampaikan pesan pesan pembelajaran serta moral. Bagi sebagian sesepuh serta para pakar tembang dolanan jawa dirasa dapat tingkatkan kreatifitas serta energi fikir. apalagi dapat tingkatkan imajinasi serta kesehatan.

Lagu Daerah Jawa – Tembang Dolanan Jawa

Tembang dolanan jawa merupakan lagu lagu jawa yang dinyanyikan oleh kanak- kanak jawa dengan gerak ataupun diam yag diiringi oleh gamelan yang dapat membuat kanak- kanak jadi bahagia serta umumnya dibawakan secara berkelompok cocok dengan bermain. Tembang dolanan jawa sendiri memiliki ciri gampang dipelajari, mengasyikkan, Memiliki nada- nada yang pendek/ Ambitus, serta Dinamis. Tembang dolanan jawa bukan cuma hanya lagu namun merupakan karya sastra jawa. Mari kita simak Contoh Lagu Daerah Jawa, berikut ini.

Pola dari tembang dolanan dalam bahasa jawa merupakan prasajo yaiku kajumbuhane karo umure bocah cocok dengan usia anak anak bahasa yang dipakai.

Contoh Lagu Daerah Jawa
loveinshallah

Ciri-Ciri Lagu Daerah Jawa / Tembang Dolanan Jawa

  • Umumnya isi dari tembang dolanan menggambarkan tentang keteladanan budi pekerti tentang alam, tanaman, hewan, seni musik, tari tarian serta hal- hal yang baik buat budi pekeri anak anak/ tembang dolanan biasane nyeritake tetandhuran, tetukulan, alam uga dapat nyeritakake woh- wohan lan bebarayan patuladhan, budi pekerti, tata susila.
  • Tembang Dolanan Tidak terikat dengan ketentuan guru lagu, guru wilangan lan guru gatra/ tembang dolanan ora kaiket dening paugeran kanyoto guru lagu, guru wilangan lan guru gatra.
  • Tipe lagu simpel.
  • Jummlah liriknya sedikit/ memiliki gatra yang sedikit.
  • Lagunya lebih banyak keceriaanya serta menggambarkan kesenangan kanak- kanak.
  • Di nyanyikan oleh anak anak serta buat anak anak.

Kapan Tembang Dolanan Dinyanyikan.

Tembang dolanan dinyaikan pada dikala kanak- kanak lagi bermain, ataupun melaksanakan game. konon cerita dari tembang dolanan yang ialah cerita rakyat dahulu dilantunkan pada dikala sore hari pada dikala padhang bulan semacam isi dari lagu tembang dolanan Padang Bulan. serta dinyanyikan secara kebersamaan. pasti saj pencipta dari lagu- lagu doalan termotivasi dari jenis- jenis game yang diketahui dll.

Contoh Lagu Daerah Jawa – Tembang Dolanan Jawa

1.Tembang Dolanan Lir Ilir

Ilir-ilir tandure wis sumilir
Tak ijo royo-royo taksengguh temanten anyar
Bocah angon-bocah angon penekna blimbing kui
Lunyu-lunyu penekna kanggo mbasuh dodotiro
Dodotira-dodotira kumitir bedhah ing pinggir
Dondomana jrumatana kanggo seba mengko sore
Mumpung padhang rembulane
Mumpung jembar kalangane
Ya soraka sorak hore

2. Tembang Dolanan Jaranan

Jaranan jaranan jarane jaran teji,
Sing nunggang mas ngabehi
Sing ngiring para mantri..

Jrek..jrek nong, jrek..jrek gung
Srek esrek turut lurung,
Buk krincing gedebuk krincing

Prok prok gedebuk jedher..
Buk krincing gedebuk krincing
Prok prok gedebuk jedher..

3. Tembang Dolanan Gambang Suling

Gambang suling kumandhang swarane
Thulat tulit kepenak unine
U..uu.nine mung nrenyuh ake
Bareng lan kentrung ketipung suling
Sigrak gambangane.

4.Tembang Dolanan Jamuran

Jamuran ya ge-ge thok,
Jamur apa ya ge-ge thok
Jamur gajih mbejijeh sa ara-ara,
Semprat semprit jamur apa.

5. Tembang Dolanan Gugur Gunung

Yo ayo kanca ngayahi karyane praja,
Kene..kene..kene..kene gugur gunung tandang gawe,
Sayuk sayuk rukun bebarengan ro kancane
Lila lan legawa kanggo mulyaning negara,
Siji..loro..telu..papat..maju papat papat,
Diulang-ulang ake mesthi enggal rampunge
Holopis kontul baris..holopis kontul baris..,
Holopis kontul baris..holopis kontul baris..

6. Tembang Dolanan Cublak-Cublak Suweng

Cublak cublak suweng, suwenge teng gelenter
Mambu ketundhung gudel
Pak empo lera lere, sapa guyu delekake
Sir..sir pong dhele gosong..
Sir..sir pong dhele gosong..

7. Tembang Dolanan Menthok-Menthok

Menthok-menthok tak kandhani
Mung rupamu angisin-isini
Mbokya aja ngetok
Ana kandhang wae
Enak-enak ngorok
Ora nyambut gawe
Menthok-menthok mung lakumu
Megal-megol gawe guyu

8. Tembang Dolanan Gundul-Gundul Pacul

Gundul-gundul pacul-cul gembelengan..
Nyunggi-nyunggi wakul-kul gembelengan..
Wakul glimpang segane dadi saratan..
Wakul glimpang segane dadi saratan..

9. Tembang Dolanan Pandhang Bulan

Yo prakanca dolanan neng njaba,
Padhang bulan padhange kaya rina…
Padhang bulane, seng awe-awe..
Ngelengake aja padha turu sore..

10. Tembang Dolanan Gajah-gajah

Gajah-gajah
Kowe tak kandhani
Mripat kaya laron
Siyung loro, kuping gedhe
Kathik nganggo tlale
Buntut cilik
Tansah kopat-kapit
Sikil kaya bumbung
Mung Iakumu megal-megol.

11. Tembang Dolanan Sluku-sluku Batok

Sluku-sluku bathok
Bathoke ela-elo
sluku bathok
Bathoke ela-elo
Si Rama menyang Solo
Oleh-olehe payung motha
Mak jenthit lolo lobah
Wong mati ora obah
Nek obah medeni bocah
Nek urip goleka dhuwit.

12. Tembang Dolanan Dhondhong Opo Salak

Dhondhong apa salak
Dhuku cilik-cilik
Andhong apa mbecak
Mlaku dimik-dimik

13. Tikus Buntung

Tikus buntung ….
Nduwe anak .. Buntung …..
Cicit cuwit cicit cuwit …..
Si tikus sobo neng lumbung

14. Tembang Dolanan Gotri

Gotri legendri nogo sari.. ri
riwul owal awul jadah mentul.. tul
tolen olen olen jadah manten ..ten
(ti)tenana besuk gede dadi opo.. po
podho mbakul enak mbakul sedeng.. deng
dengklok engklak engklok koyo kodok

15. Tembang Dolanan Bang-Bang Tut

Bang bang tut cendelo ewo ewo
sopo prei ngentut ditembak rojo tuo
nyang kali ngiseni kendhi
jeruk purut wadhah entut

16. Tembang Dolanan Domino

Domino idomino ono babu nggendong sinyo
sinyone nangis wae didolani montor mabur
montor mabur kapal udara numpak sepur mudhun Jakarta
jakarta akeh copete sopir becak akeh duite
duite mung selawe lambe ndomble njaluk dijotos

17. Tembang Dolanan Dayoh

E… dayohe teko..
e… gelarno kloso…
e… klosone bedhah…
e… tambalen jadah…
e… jadahe mambu…
e… pakakno asu…
e…. asune mati…
e…. kelekno kali…
e…. kaline asat…
e…. centhelno pager…
e….. pagere ambruk…
e…. delehno ngebuk..

18. Tembang Dolanan Pitik Walik

Pitik walik jambul kuk,
Sego golong mambu enthong
Mangga sami kondur,
Weteng kulo sampun kothong.
Enak eeenak sega liwet jangan terong.
Teronge bunder bunder bocah sregep mesti pinter,
Teronge ijo ijo bocah kesed mesthi bodho

19. Tembang Dolanan Kodok Ngorek

Kodok ngorek kodok ngorek ,
Ngorek nyang mblumbangan
Theyot theblung theyot theblung ,
Theyot theyot theblung
Golek pangan golek pangan, golek pangan

20. Tembang Dolanan Siji Loro Telu

Siji loro telu,
Astane sedheku,
Mirengake bu guru
Menawa didangu..Papat nuli lima..
Lenggahe sing tata,
Ojo podho sembronoo,
Mundhak ora bisa

21. Tembang Dolanan Siaiki Aku Wes Gede

Saiki aku wis gede..
Sekolah mangkat dewe..
Ora usah dieterake..
Bareng karo kancane..Yen mlaku turut pinggiran,
Ora pareng gojegan…
Neng ndalan akeh kendaraan
Mengko mundhak tabrakan

22. Tembang Dolanan Te Kate Dipanah

Te kate dipanah
Dipanah ngisor gelagah
Ono manuk onde onde
Bok sir bombok , Bok sir kate
Bok sir bombok , Bok sir kate

23. Tembang Dolanan Kidang Talun

Kidang talun
Mangan kacang talun
Mil kethemil mil kethemil
Si Kidang mangan lembayung

24. Tembang Dolanan Kucing Gandhik

Kucing gandhik………. meong
(o)Mahmu ngendi…… ngerong
(o)Po ra gatel…………. adus
(o)Po ra adem………… kemul
(o)Po nduwe kemul…. tuku
(o)Po nduwe duit…….. utang
(o)Po (i)soh nyaur… ngemplang
Yen ditagih……………. ndhelik
Yen dioyak…………….. mlayu
Yen dicegat……………. mlumpat

25.Tembang Dolanan Tikus Buntung

Tikus buntung ….
Nduwe anak .. Buntung …..
Cicit cuwit cicit cuwit …..
Si tikus sobo neng lumbung.

Kegunaan dan Fungsi Tembang Dolanan Anak- anak

Tembang dolanan umumnya dinyanyikan dengan bermain ketangkasan jadi dapat berperan melatik anak biar.

  1. Melatih ketangkasan
  2. Mengarahkan rasa persaudaraan antara sesama manusia
  3. Tingkatkan imun badan serta kesehatan anak
  4. Antar sesama anak jadi akrab tanpa terdapat rasa iri serta dengki serta tidak gampang bertengkar

Diharapkan dengan Contoh Lagu Daerah Jawa ini, kanak- kanak bisa memiliki rasa religus yang baik, solidaritas yang baik antar sesama sahabat, aman berkolaborasi dengan sahabat tidak merasa dapat sendiri, memiliki nilai serta ras moral yang baik di area serta gampang bersosialisasi.